Od 1 stycznia 2009 certyfikaty energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich nieruchomości. My wykonamy je dla Ciebie. Zapraszamy również na kursy i szkolenia.
ZAMÓW ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

Masz pytania?
Napisz do nas:
marcinoselka@gmail.com
lub zadzwoń:
+48 506 929 868

Zmiany w projekcie nowelizacji Prawa budowlanego

Zmiany w projekcie nowelizacji Prawa budowlanego W czwartek (16.07.2009) Sejm wprowadził poprawki do projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane, czego konsekwencją jest uszczegółowienie przepisów dotyczących świadectw energetycznych i zawodu audytora. Jest to kolejny etap prac nad tym dokumentem. Najważniejsze zmiany, jakie przyniesie nowelizacja to wprowadzenie obowiązku posiadania certyfikatu dla budynków i mieszkań na rynku wtórnym oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC dla audytorów.

Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2002 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Pierwsze zmiany zostały wprowadzone 1 stycznia 2009, kiedy to uchwalono, że wszystkie budynki oddawane do użytku muszą mieć świadectwa energetyczne. Jest to warunek konieczny do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Nowelizacja będzie wyjaśniała kilka zagadnień, które w ciągu pierwszych miesięcy działania ustawy okazały się niedoprecyzowane. Po pierwsze, obowiązek posiadania certyfikatu energetycznego zostanie rozciągnięty na wszystkie budynki i mieszkanie będące w obrocie. Czyli nie tylko nowobudowane, jak to jest teraz, a także te będące na rynku wtórnym – wynajmowane i sprzedawane.

Kolejną istotną zmianą będzie obowiązek wykupienia przez audytora ubezpieczenia OC. Obecnie nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia, więc dochodzenie odszkodowania za niewłaściwe sporządzenie świadectwa może być bardzo utrudnione.

Dodatkowo w czwartek do projektu Nowelizacji wprowadzono kolejne zmiany, które poprawiają zapis wywołujący dyskusje. Mianowicie dokładnie określono, jakie grupy mogą wykonywać zawód audytora. Są nimi osoby z wykształceniem wyższym również inżynierskim, które ukończyły takie kierunki jak architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne oraz dodatkowo przeszły odpowiednie szkolenie i zdały egzamin lub też posiadają stosowne uprawnienia budowlane.

Za nową wersją Prawa budowlanego opowiedziało się 431 z 434 posłów, 2 osoby były przeciwne, 1 wstrzymała się od głosu. Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane czeka teraz na przegłosowanie w Senacie (koniec lipca). Posłowie zauważają w dalszej perspektywie pozytywny wpływ nowych regulacji na rozwój budownictwa energooszczędnego i zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Ponadto, nie bez znaczenia na obecnym rynku pracy jest możliwość zdobycia nowego zawodu.

Wypowiedź Olgierda Dziekońskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury na posiedzeniu nr 108 Komisji ds. Unii Europejskiej z dnia 3 kwietnia 2009 r.:
„Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. W związku z pakietem „20-20-20” Parlament Europejski i Rada postanowiły przeprowadzić w trybie pilnym nowelizację świeżej dyrektywy o certyfikacji energetycznej budynków. W odniesieniu do przygotowanych propozycji, proponowane stanowisko rządu jest takie – akceptując ogólny kierunek zmian i rozszerzeń dyrektywy, zwracamy jednocześnie uwagę na kilka szczegółowych kwestii, które naszym zdaniem, powinny być w trakcie procesu negocjacyjnego uwzględnione w ostatecznym tekście dyrektywy. W szczególności chodzi o: zniesienia granicy 1000 m2 w art. 7, doprecyzowanie i uściślenie przejrzystego sposobu dokumentowania analizy systemów alternatywnych – obecny tekst jest bardzo ogólny. Następnie chodzi również o to, aby wykreślić obowiązek gwarancji państw członkowskich przekazywania świadectw charakterystyk energetycznych budynków przy sprzedaży lub wynajmie, przy czym chcemy oczywiście utrzymać tę gwarancję wydawania świadectw charakterystyki dla budynków nowo wznoszonych. Chcemy również zaproponować zachowanie alternatywnych wymagań wobec ekspertów tj. wykwalifikowania i/lub akredytacji i nie wykreślanie słowa „lub”, co wskazywałoby na wymóg ich akredytacji, podczas gdy alternatywa wydaje się nam racjonalna. Następnie uważamy, że wykreślenie w art. 17 obowiązku rejestracji lub udostępniania organom nadzoru budowlanego wyników kontroli efektywności energetycznej urządzeń na zasadach określonych w załączniku nr 2 nie powinno mieć miejsca. Z tego względu, że zasady, które są określone w załączniku nr 2 w naszym przekonaniu są niewłaściwie sformułowane, załącznik jako taki nie może być przez nas zaakceptowany, a tym samym powinien on zostać poddany dalszym pracom. Jednocześnie w art. 22 proponujemy, aby nie stosować systemu kar, które w świetle dyrektywy powinny być odstraszające i dosyć bezwzględne, ale stworzyć inne mechanizmy zapewniające skuteczną egzekucję przepisów. Gdyby w tej kwestii nie dałoby się dojść do porozumienia z poszczególnymi państwami, proponujemy, aby przedłużyć funkcjonowanie vacatio legis dotyczącego penalizacji, z zaproponowanego w tekście dyrektywy terminu od dnia 31.12.2010 r. do dnia 31.12.2013 r. Są to podstawowe kwestie, które proponujemy uwzględnić w trakcie negocjacji nad treścią przepisów dyrektywy.”


NAJBLIŻSZE SZKOLENIA
W trybie weekendowym:
Świadectwa Energetyczne (Warszawa)
Audyt Termomodernizacyjny
W trybie tygodniowym:
Świadectwa Energetyczne (Warszawa)
Świadectwa Energetyczne i Audyt
Ponadto:
Repetytorium do Egzaminu
Kurs dla Inżynierów z uprawnieniami
Rekrutacja studia podyplomowe:
Audyt Energetyczny i Certyfikacja

Historia certyfikacji energetycznej

26 stycznia 2009 · Terminy egzaminów są już znane!
Na stronie Ministerstwa Infrastruktury pojawił się komunikat o egzaminach dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych.

7 listopada 2008 · Rozporządzenie o metodologii obliczeń podpisane!
Minister Infrastruktury podpisał 3 rozporządzenia niezbędne do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

24 października 2008 · Ruszają zapisy na kursy do uprawnień
Miło nam ogłosić, że rozpoczęła się rekrutacja na kurs dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania certyfikatów energetycznych.

15 października 2008 · Protest PIIB
Prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kaczmarek apeluje w liście do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o zmianę w przepisach dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej.

18 września 2007 · Prawo budowlane określa kto sporządzi świadectwo
Sejm uchwala nowelizację Ustawy Prawo budowlane, mowa w niej o tym kto i od kiedy będzie mógł wydać świadectwo energetyczne.

16 grudnia 2002 · Unia wprowadza świadectwa energetyczne
Unia Europejska wprowadza Dyrektywę 2002/91/EC nakładającą na Polskę obowiązek wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej.