Od 1 stycznia 2009 certyfikaty energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich nieruchomości. My wykonamy je dla Ciebie. Zapraszamy również na kursy i szkolenia.
ZAMÓW ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

Masz pytania?
Napisz do nas:
marcinoselka@gmail.com
lub zadzwoń:
+48 506 929 868

Oblani ślą skargi na procedurę egzaminowania rzecznikowi praw obywatelskich

Oblani ślą skargi na procedurę egzaminowania rzecznikowi praw obywatelskich Osoby, które nie zdały egzaminu nadającego uprawnienia do wydawania świadectw energetycznych, nie mogą się odwołać. Według RPO trzeba zmienić przepisy.

Do rzecznika praw obywatelskich napływają skargi od osób, które nie zdały egzaminów przyznających prawo do wydawania świadectw energetycznych.

Według nich stało się tak dlatego, że zadania egzaminacyjne zawierały błędy. Nie podoba im się także, że nie ma procedury odwoławczej, tj. sprawdzającej, czy mają rację czy nie.

Rzecznik uważa, że te skargi nie są pozbawione racji. Chodzi bowiem o to, że odmowa nadania uprawnień nie ma formy decyzji administracyjnej, nie można więc skorzystać z postępowania administracyjnego. W jego opinii brak możliwości kontroli odmowy nadania uprawnień do sporządzenia świadectw energetycznych nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Zawód audytora energetycznego jest zawodem reglamentowanym, objętym ochroną art. 65 konstytucji. Dlatego kontrola prawidłowości odmowy nadania uprawnień do sporządzania świadectw energetycznych powinna być sprawowana przez sąd, podobnie jak kontroluje on nadawanie uprawnień budowlanych oraz zasady egzaminu radcowskiego, adwokackiego i notarialnego.

Rzecznik poprosił o wyjaśnienia ministra infrastruktury. Jest to już kolejne jego wystąpienie do szefa tego resortu. Sugeruje jednocześnie, by wprowadzić przepisy przewidujące procedurę odwoławczą.

Poglądów rzecznika nie podziela Zbigniew Radomski, dyrektor Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki w Ministerstwie Infrastruktury.

– Osoba, która chce wystawiać świadectwa energetyczne, nie zdobywa nowego zawodu, tylko stara się o uzyskanie nowych uprawnień. Trudno więc mówić w tym konkretnym wypadku o zawodzie reglamentowanym – wyjaśnia dyrektor Radomski. – Nie widzę więc powodu – dodaje – by zmieniać przepisy po to, by wprowadzić postępowanie odwoławcze.

Nie zgadza się też z zarzutem skarżących, że w zadaniach egzaminacyjnych były błędy: – Tylko w jednym wypadku rzeczywiście zaszła taka sytuacja i ta osoba po weryfikacji egzaminu otrzymała uprawnienia.

Do tej pory do egzaminu przystąpiły 4 tysiące osób, zdała połowa z nich.

źródło: Rzeczpospolita


NAJBLIŻSZE SZKOLENIA
W trybie weekendowym:
Świadectwa Energetyczne (Warszawa)
Audyt Termomodernizacyjny
W trybie tygodniowym:
Świadectwa Energetyczne (Warszawa)
Świadectwa Energetyczne i Audyt
Ponadto:
Repetytorium do Egzaminu
Kurs dla Inżynierów z uprawnieniami
Rekrutacja studia podyplomowe:
Audyt Energetyczny i Certyfikacja

Historia certyfikacji energetycznej

26 stycznia 2009 · Terminy egzaminów są już znane!
Na stronie Ministerstwa Infrastruktury pojawił się komunikat o egzaminach dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych.

7 listopada 2008 · Rozporządzenie o metodologii obliczeń podpisane!
Minister Infrastruktury podpisał 3 rozporządzenia niezbędne do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

24 października 2008 · Ruszają zapisy na kursy do uprawnień
Miło nam ogłosić, że rozpoczęła się rekrutacja na kurs dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania certyfikatów energetycznych.

15 października 2008 · Protest PIIB
Prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kaczmarek apeluje w liście do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o zmianę w przepisach dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej.

18 września 2007 · Prawo budowlane określa kto sporządzi świadectwo
Sejm uchwala nowelizację Ustawy Prawo budowlane, mowa w niej o tym kto i od kiedy będzie mógł wydać świadectwo energetyczne.

16 grudnia 2002 · Unia wprowadza świadectwa energetyczne
Unia Europejska wprowadza Dyrektywę 2002/91/EC nakładającą na Polskę obowiązek wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej.