Od 1 stycznia 2009 certyfikaty energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich nieruchomości. My wykonamy je dla Ciebie. Zapraszamy również na kursy i szkolenia.
ZAMÓW ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

Masz pytania?
Napisz do nas:
marcinoselka@gmail.com
lub zadzwoń:
+48 506 929 868

Ocena szkody ważniejsza od polisy ubezpieczeniowej

OC dla certyfikatorów – plusy i minusy Nikt nie ma doświadczenia, jak liczyć szkodę spowodowaną przez nierzetelnego certyfikatora energetycznego, który od 1 stycznia musi mieć polisę OC.

– Szkodę powstałą wskutek wystawienia błędnego świadectwa może ponieść zarówno zbywca, jak i nabywca domu czy lokalu. Sprzedający nieruchomość poniesie ją wówczas, gdy opierając się na wadliwym certyfikacie, za nisko ją wyceni. Z kolei kupujący dozna strat, gdy rzeczywiste koszty zużycia energii w lokalu będą wyższe niż koszty podane w wadliwym świadectwie – wyjaśnia Łukasz Obzejta, prawnik z Kancelarii Mikulski & Stopczyk.

Rzeczywisty koszt energii

Może się zdarzyć, że certyfikator oceni koszt zużycia energii w domu na 1 tys. zł. Jego nabywca jednak stwierdzi po pewnym czasie, że rzeczywisty koszt wynosi 2 tys. zł.

– Wtedy mamy kłopot. Najlepiej powierzyć oszacowanie szkody biegłemu. Tylko on może ją ocenić i wyliczyć jej wartość. W wypadku zbywcy domu za wartość szkody przyjąć można różnicę między ceną nieruchomości oszacowaną na podstawie prawidłowo sporządzonego certyfikatu a tą mającą za podstawę wadliwe świadectwo. Gdy szkody dozna nabywca, jej rozmiar oprzeć można na różnicy między kosztami zużycia energii wynikającymi z wadliwego certyfikatu a kosztami realnymi – tłumaczy Obzejta.

Polisy OC mają służyć zabezpieczeniu interesów ewentualnego nabywcy albo zbywcy nieruchomości. Jednak w praktyce będzie trudno ocenić szkodę spowodowaną opracowaniem świadectwa niezgodnie z zasadami sztuki.

Suma gwarantowana polisy to 25 tys. euro. W wypadku mieszkań to wystarczy. Ale już nierzetelna ocena energetyczna biurowców, centrów handlowych czy restauracji może spowodować u kupującego lub sprzedającego większe straty. Jak je zrekompensować, a przede wszystkim jak ocenić?

Radca prawny Joanna Wąsik z TGC Corporate Lawyers uważa, że wycenienie szkody spowodowanej przez nierzetelne świadectwo będzie proste jedynie wówczas, gdy kupujący lub najemca skutecznie powoła się na roszczenie z tytułu wady fizycznej rzeczy sprzedanej lub wynajętej. Wtedy sprzedający lub wynajmujący poczyni łatwe do udowodnienia nakłady finansowe, np. obniży cenę, uzyska nowe świadectwo.

– W każdym innym wypadku uzyskanie odszkodowania przewyższającego koszt sporządzenia nowego świadectwa będzie trudne ze względu na konieczność udowodnienia przez powoda wysokości szkody – ocenia Joanna Wąsik.

Związek przyczynowy

Radca prawny Michał Wołoszański z kancelarii Wołoszański, Rożko i Partnerzy wyjaśnia, że osoba, która ma prawo do wystawiania świadectw, zawsze ponosi odpowiedzialność za ich wady. Minimalna suma gwarancyjna dla certyfikatorów nie wpłynie znacząco na poprawę sytuacji poszkodowanego. Zasadniczym elementem jest bowiem ustalenie istnienia szkody oraz jej oszacowanie, a następnie udowodnienie związku przyczynowego między nią a działaniem certyfikatora. – Polisa certyfikatorów to tylko kwiatek do kożucha, gdyż zawsze skorzystanie z niej oznacza konieczność wykazania szkody. Ponieważ ubezpieczyciele nie lubią wypłacać odszkodowań, to będą kwestionować roszczenia – mówi Wołoszański.

Oczywiście polisa gwarantuje, że jeśli szkoda zostanie wykazana w sądzie, to certyfikator będzie zobowiązany do zapłacenia odszkodowania.

– Do wysokości polisy będzie miał z czego to zrobić – konkluduje radca.

źródło: Rzeczpospolita


NAJBLIŻSZE SZKOLENIA
W trybie weekendowym:
Świadectwa Energetyczne (Warszawa)
Audyt Termomodernizacyjny
W trybie tygodniowym:
Świadectwa Energetyczne (Warszawa)
Świadectwa Energetyczne i Audyt
Ponadto:
Repetytorium do Egzaminu
Kurs dla Inżynierów z uprawnieniami
Rekrutacja studia podyplomowe:
Audyt Energetyczny i Certyfikacja

Historia certyfikacji energetycznej

26 stycznia 2009 · Terminy egzaminów są już znane!
Na stronie Ministerstwa Infrastruktury pojawił się komunikat o egzaminach dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych.

7 listopada 2008 · Rozporządzenie o metodologii obliczeń podpisane!
Minister Infrastruktury podpisał 3 rozporządzenia niezbędne do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

24 października 2008 · Ruszają zapisy na kursy do uprawnień
Miło nam ogłosić, że rozpoczęła się rekrutacja na kurs dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania certyfikatów energetycznych.

15 października 2008 · Protest PIIB
Prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kaczmarek apeluje w liście do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o zmianę w przepisach dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej.

18 września 2007 · Prawo budowlane określa kto sporządzi świadectwo
Sejm uchwala nowelizację Ustawy Prawo budowlane, mowa w niej o tym kto i od kiedy będzie mógł wydać świadectwo energetyczne.

16 grudnia 2002 · Unia wprowadza świadectwa energetyczne
Unia Europejska wprowadza Dyrektywę 2002/91/EC nakładającą na Polskę obowiązek wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej.