Od 1 stycznia 2009 certyfikaty energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich nieruchomości. My wykonamy je dla Ciebie. Zapraszamy również na kursy i szkolenia.
ZAMÓW ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

Masz pytania?
Napisz do nas:
marcinoselka@gmail.com
lub zadzwoń:
+48 506 929 868

Audytor oceni oszczędności energetyczne

Audytor oceni oszczędności energetyczne Ustanowienie nowej profesji – audytora efektywności energetycznej – będzie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania projektowanej ustawy.

To jej przepisy określą zasady uzyskiwania uprawnień audytora. – Kandydaci do tego zawodu będą musieli przede wszystkim ukończyć szkolenie, w trakcie którego zdobędą fachową wiedzę na temat m.in. audytu efektywności energetycznej – mówi Krzysztof Wójcik z Kancelarii Stopczyk i Mikulski.

Projekt ustawy, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, czeka na rozpatrzenie przez Komitet Stały Rady Ministrów. Na posiedzenie rządu powinien trafić w pierwszym półroczu.

W ubiegłym roku kształtowały się zasady funkcjonowania zawodu certyfikatorów energetycznych, w tym zaś rozpoczną się sejmowe prace nad zakresem kwalifikacji, obowiązków i uprawnień audytorów. Generalnie będą oni sporządzali audyt efektywności energetycznej różnych przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu zmniejszenie zużycia energii i ciepła przez podmioty publiczne, gospodarcze oraz osoby fizyczne.

Audyt energetyczny ma być niezbędny w procedurze uzyskiwania tzw. białych certyfikatów, czyli dowodów wykonania prac modernizacyjnych, które prowadzą do zaoszczędzenia energii. Takimi pracami mogą być np. izolowanie instalacji przemysłowych czy odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych.

W myśl projektu ustawy o uzyskanie uprawnień audytora będzie się mogła ubiegać osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, pieniędzmi i papierami wartościowymi, ukończyła magisterskie studia wyższe o zakresie technicznym, odbyła specjalistyczne szkolenie i zdała egzamin na audytora efektywności energetycznej. Równorzędne szkoleniu ma być odbycie co najmniej rocznych studiów podyplomowych, których program powinien być zbliżony do szkolenia.

Prawo wykonywania nowego zawodu ma się uzyskiwać dopiero po wpisaniu do rejestru prowadzonego przez prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej. Zakłada się też, że na odmowę wpisu do rejestru będzie przysługiwało odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

– Proponowane przepisy stworzą warunki nieograniczonego dostępu, w szczególności dla młodych ludzi, do nowo powstającego zawodu regulowanego. Jednocześnie pozwolą na merytoryczne przygotowanie i sprawdzenie poziomu kandydatów na audytorów efektywności energetycznej – twierdzą przedstawiciele resortu gospodarki.

źródło: Rzeczpospolita


NAJBLIŻSZE SZKOLENIA
W trybie weekendowym:
Świadectwa Energetyczne (Warszawa)
Audyt Termomodernizacyjny
W trybie tygodniowym:
Świadectwa Energetyczne (Warszawa)
Świadectwa Energetyczne i Audyt
Ponadto:
Repetytorium do Egzaminu
Kurs dla Inżynierów z uprawnieniami
Rekrutacja studia podyplomowe:
Audyt Energetyczny i Certyfikacja

Historia certyfikacji energetycznej

26 stycznia 2009 · Terminy egzaminów są już znane!
Na stronie Ministerstwa Infrastruktury pojawił się komunikat o egzaminach dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych.

7 listopada 2008 · Rozporządzenie o metodologii obliczeń podpisane!
Minister Infrastruktury podpisał 3 rozporządzenia niezbędne do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

24 października 2008 · Ruszają zapisy na kursy do uprawnień
Miło nam ogłosić, że rozpoczęła się rekrutacja na kurs dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania certyfikatów energetycznych.

15 października 2008 · Protest PIIB
Prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kaczmarek apeluje w liście do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o zmianę w przepisach dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej.

18 września 2007 · Prawo budowlane określa kto sporządzi świadectwo
Sejm uchwala nowelizację Ustawy Prawo budowlane, mowa w niej o tym kto i od kiedy będzie mógł wydać świadectwo energetyczne.

16 grudnia 2002 · Unia wprowadza świadectwa energetyczne
Unia Europejska wprowadza Dyrektywę 2002/91/EC nakładającą na Polskę obowiązek wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej.