Od 1 stycznia 2009 certyfikaty energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich nieruchomości. My wykonamy je dla Ciebie. Zapraszamy również na kursy i szkolenia.
ZAMÓW ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

Masz pytania?
Napisz do nas:
marcinoselka@gmail.com
lub zadzwoń:
+48 506 929 868

Informacje o egzaminach państwowych w Ministerstwie Infrastruktury

Informacje o egzaminach państwowych dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznychTerminy egzaminów w roku 2012 >>
Terminy egzaminów w roku 2011 >>
Terminy egzaminów w roku 2010 >>
Terminy egzaminów w roku 2009 >>

Informacje dla kandydatów >>
Najczęściej zadawane pytania >>

Lista przykładowych pytań na egzamin >>
Odpowiedzi na przykładowe pytania egzaminacyjne (teoria) >>

Świadectwa energetyczne - Egzaminy 2012


1. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 18 lutego 2012 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 20 marca 2012 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 2 kwietnia 2012 r.

2. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 23 marca 2012 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 23 kwietnia 2012 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 7 maja 2012 r.

3. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 27 kwietnia 2012 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 28 maja 2012 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 11 czerwca 2012 r.

4. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 3 sierpnia 2012 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 3 września 2012 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 17 września 2012 r.

5. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 7 września 2012 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 8 października 2012 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 22 października 2012 r.

6. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 12 października 2012 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 12 listopada 2012 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 26 listopada 2012 r.


Świadectwa energetyczne - Egzaminy 2011


1. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 12 stycznia 2011 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 21 lutego 2011 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 7 marca 2011 r.

2. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 26 lutego 2011 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 28 marca 2011 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 11 kwietnia 2011 r.

3. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 9 kwietnia 2011 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 9 maja 2011 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 23 maja 2011 r.

4. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 14 maja 2011 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 13 czerwca 2011 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 27 czerwca 2011 r.

5. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 6 sierpnia 2011 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 5 września 2011 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 19 września 2011 r.

6. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 17 września 2011 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 17 października 2011 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 31 października 2011 r.

7. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 22 października 2011 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 21 listopada 2011 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 5 grudnia 2011 r.


Świadectwa energetyczne - Egzaminy 2010


1. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 9 stycznia 2010 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 8 lutego 2010 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 22 lutego 2010 r.

2. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 6 lutego 2010 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 8 marca 2010 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 22 marca 2010 r.

3. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 7 lutego 2010 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 9 marca 2010 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 23 marca 2010 r.

4. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 8 marca 2009 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 7 kwietnia 2010 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 21 kwietnia 2010 r.

5. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 9 marca 2010 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 8 kwietnia 2010 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 22 kwietnia 2010 r.

6. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 10 kwietnia 2010 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 10 maja 2010 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 24 maja 2010 r.

7. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 11 kwietnia 2010 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 11 maja 2010 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 25 maja 2010 r.

8. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 22 maja 2010 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 21 czerwca 2010 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 5 lipca 2010 r.

9. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 31 lipca 2010 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 30 sierpnia 2010 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 13 września 2010 r.

10. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 4 września 2010 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 4 października 2010 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 18 października 2010 r.

11. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 4 października 2010 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 3 listopada 2010 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 17 listopada 2010 r.

12. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 2 listopada 2010 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 2 grudnia 2010 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 16 grudnia 2010 r.


Świadectwa energetyczne - Egzaminy 2009


Egzamin
Termin składania wniosków
Część I (pisemna)
Część II (praktyczna)
Termin 1
20.02.2009
Termin 2
21.03.2009
Termin 3
17.04.2009
Termin 4
16.05.2009
Termin 5
13.06.2009
Termin 6
14.06.2009
Termin 7
15.06.2009
Termin 8
11.07.2009
Termin 9
08.08.2009
Termin 10
09.08.2009
Termin 11
05.09.2009
Termin 12
06.09.2009
Termin 13
07.09.2009
Termin 14
05.10.2009
16.11.2009
Termin 15
06.10.2009
17.11.2009
Termin 16
07.10.2009
Termin 17
31.10.2009
14.12.2009


Miejsce egzaminu: Centrum Konferencyjno-Kongresowe 00-728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 9, Sala Centrum Kongresowe. Miejsce egzaminu dotyczy również pierwszego terminu egzaminu (23 marca, 6 kwietnia).

Wysokość opłaty za pierwszy etap postępowania egzaminacyjnego: 160 zł.
Wysokość opłaty za egzamin: 640 zł.

Opłatę za postępowanie egzaminacyjne należy wnieść na rachunek: NBP O/O w Warszawie 90 1010 1010 0056 0122 3100 0000 z dopiskiem odpowiednio za pierwszy etap postępowania egzaminacyjnego lub egzamin.


Informacja dla kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z pózn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. Nr 17, poz. 104) w związku z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pózn. zm.) informuje się, co następuje.

1. Wniosek o ubieganie się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej należy złożyć, nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem postępowania egzaminacyjnego.

2. Do wniosku (samodzielnie sporządzonego) należy dołączyć: - dokumenty stwierdzające posiadane wykształcenie, o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 2 ustawy Prawo budowlane; tj. oryginał dyplomu lub jego odpis (oryginalny odpis dyplomu nie wymaga potwierdzenia notarialnego) lub kopię dyplomu potwierdzoną notarialnie, - wypełniony kwestionariusz osobowy, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową; - oświadczenie o niekaralności w rozumieniu w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy Prawo budowlane; - dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej za pierwszy etap, - oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w art. art. 5 ust. 9 ustawy Prawo budowlane.

3. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres Ministerstwo Infrastruktury Departament Rynku Budowlanego i Techniki ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa z dopiskiem „świadectwa energetyczne-egzamin”

4. Kwalifikacja kandydatów na egzamin odbywa się wg kolejności wpływu wniosków. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku liczy się data wpływu uzupełnionego wniosku.

5. Kandydaci spełniający warunki, nie zakwalifikowani na dany termin egzaminu ze względu na ograniczona liczbę miejsc, są kwalifikowani automatycznie na kolejny termin egzaminu.

6. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku lub załącznikach do wniosku, kandydata wzywa się do ich uzupełnienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Je4eli w wyznaczonym terminie kandydat nie uzupełni braków, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

7. Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminu jest publikowana na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury (www.mi.gov.pl) pod zakładką świadectwa energetyczne. Minister zawiadamia pisemnie kandydatów o dopuszczeniu do egzaminu w danym terminie.

8. Przed wejściem na salę kandydat okazuje dowód osobisty albo inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i przekazuje dowód wniesienia opłaty za egzamin.

9. Egzamin składa się z części: pisemnej i praktycznej. Część pisemna jest przeprowadzana w innym terminie niż część praktyczna, zgodnie z komunikatem o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.

10. Część pisemna egzaminu składa się z 80 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru. Czas trwania części pisemnej egzaminu wynosi 120 minut. Za każdą poprawną odpowiedź przyznaje się 1 punkt. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest uzyskanie co najmniej 60 punktów z części pisemnej.

11. Czas trwania części praktycznej egzaminu wynosi 180 minut. Część praktyczna polega na sporządzeniu przez kandydata świadectwa charakterystyki energetycznej.

12. Wyniki części pisemnej egzaminu są publikowane w terminie 7 dni od jej przeprowadzenia na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury (www.mi.gov.pl) pod zakładką świadectwa energetyczne.

13. Podczas egzaminu niedozwolone jest korzystanie z telefonów komórkowych przez kandydatów.

14. Z egzaminu wyklucza się kandydata, który korzysta z pomocy innej osoby lub w inny niedozwolony sposób zakłóca przebieg egzaminu.

15. Rozwiązane przez kandydata testy oraz sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej w ramach części praktycznej egzaminu są dyskwalifikowane w przypadku gdy: - sporządzono je innym niż czarnym lub niebieskim kolorem, - umieszczono w nich jakiekolwiek znaki, rysunki umożliwiające identyfikacje kandydata.

16. Podczas części praktycznej egzaminu kandydat może korzystać z tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. z pózn. zm.), Polskich Norm oraz kalkulatora w wersji naukowej zawierającego funkcję y^x.

17. W razie negatywnego wyniku egzaminu minister określa termin, po upływie którego osoba ubiegająca się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej może ponownie przystąpić do części pisemnej egzaminu albo części praktycznej egzaminu, jeżeli część pisemna została zakończona z wynikiem pozytywnym. Termin ten nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 60 dni od dnia egzaminu zakończonego wynikiem negatywnym.

18. W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu kandydat wnosi opłatę (640 zł) za egzamin, na wskazane w komunikacie o terminie egzaminu konto, niezależnie od tego, czy wynik negatywny uzyskano z egzaminu praktycznego, czy z obu części egzaminu.

19. Egzaminy we wszystkich terminach rozpoczynają się o godz. 11.00. Kandydaci zostają wpuszczeni na salę o godz. 10.30.

20. Uczestnicy egzaminu mogą skorzystać z noclegu w hotelu na terenie Centrum. Rezerwacja pobytu we własnym (uczestników) zakresie. Telefon kontaktowy: 22/559-22-01

21. Dla uczestników egzaminu dostępny jest parking strzeżony w cenie 3 zł pierwsza godzina i każda następna 1 zł, a także istnieje możliwość parkowania na ulicach w okolicy Centrum.


Najczęściej zadawane pytania

Czy osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera mogą po odbytym kursie ubiegać się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej podczas egzaminu?

O uprawnienia mogą się ubiegać inżynierowie po kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych.
Ponadto o uprawnienia może się ubiegać każdy magister, niezależnie od ukończonego kierunku.

Czy "wniosek o ubieganie się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej" ma jakąś konkretną formę określoną w konkretnym akcie prawnym?

Wniosek o ubieganie się o uprawnienie do sporządzania świadectwa jest pisany przez kandydata na zasadach ogólnych i nie ma on nadanej jednej, obowiązującej formy.

Czy do wniosku należy załączyć zaświadczenie o niekaralności wydane z Krajowego Rejestru Karnego czy oświadczenie o niekaralności?

Do wniosku kandydat dołącza własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa określone w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. Zaświadczenie o niekaralności wydane z Krajowego Rejestru Karnego nie będzie przyjmowane, a kandydaci będą wzywani do uzupełnienia wniosku o oświadczenie w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli w wyznaczonym terminie kandydat nie uzupełni braków, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. W przypadku uzupełnienia wniosku, o wyznaczeniu daty egzaminu decyduje data wpływu uzupełnionego wniosku.

Czy do wniosku należy dołączyć oryginały czy kopie dokumentów?

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Na dyplomie i innych dokumentach, które należy dołączyć do wniosku mam inne nazwisko niż noszę obecnie. Czy muszę do zgłoszenia dołączyć jakieś dodatkowe dokumenty?

Wniosek i załączone dokumenty powinny wskazywać na to, że dotyczą tej samej osoby. Jeżeli część dokumentów pochodzi z okresu, w którym kandydat posiadał inne nazwisko, w załączeniu do wniosku powinien znajdować się odpis aktu potwierdzającego zmianę.

Czy osoba posiadająca obecnie w myśl ustawy uprawnienia do sporządzania świadectw może zdawać egzamin państwowy?

Tak - po spełnieniu pozostałych warunków określonych w art. 5 ust. 8 ustawy Prawo budowlane.

Czy osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania, które nie przystąpią do egzaminu, mogą znaleźć się w rejestrze uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, który zostanie umieszczony na stronie internetowej www.mi.gov.pl w zakładce „świadectwa energetyczne”?

Nie mogą.

Czy dokumenty dołączone do wniosku będą zwracane kandydatom?

Nie będą zwracane kopie poświadczonych notarialnie dyplomu i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Gdzie należy szukać szczegółowych informacji dotyczących zakresu programowego egzaminu? Czy Ministerstwo opublikuje przykładowe pytania lub zadania testowe?

Egzamin będzie obejmował zakres programu określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. Nr 17, poz. 104). W zakładce „świadectwa energetyczne” na stronie www.mi.gov.pl są opublikowane przykładowe pytania do części testowej egzaminu.

Jakie własne materiały pomocnicze można będzie mieć podczas egzaminu?

Podczas części testowej egzaminu kandydat nie może korzystać z żadnych materiałów pomocniczych. Na egzamin przynosi jedynie dowód osobisty i dowód opłaty za egzamin (640 zł). Podczas części praktycznej egzaminu kandydat może korzystać z tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. z późn. zm.), Polskich Norm oraz kalkulatora w wersji naukowej zawierającego funkcję yx. Nie jest dozwolone korzystanie z gotowych obliczeń, notatek, fiszek i odpisów. Potrzebne do części praktycznej dane dotyczące typowych lat meteorologicznych oraz opracowane na ich podstawie statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski, będą dostępne podczas egzaminu. Podczas egzaminu nie jest dozwolone korzystanie przez kandydatów m.in. z telefonów komórkowych, laptopów, palmtopów oraz innych urządzeń komunikacyjnych. Z egzaminu wyklucza się kandydata, który korzysta z pomocy innej osoby lub w inny niedozwolony sposób zakłóca przebieg egzaminu.

Kiedy należy wnieść opłatę za egzamin?

Minister zawiadamia pisemnie kandydatów o dopuszczeniu do egzaminu w danym terminie. Wtedy należy wnieść opłatę za egzamin (640 zł). Oryginał dowodu wniesienia opłaty należy przynieść wraz z dowodem osobistym na wyznaczony termin egzaminu. Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminu jest publikowana na stronie www.mi.gov.pl w zakładce „świadectwa energetyczne”.

W jakiej formie należy dostarczyć dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej?

Dowodem wniesienia opłaty jest oryginał potwierdzenia („dla wpłacającego”) wpłaty gotówkowej, przelewu jak i wydruk potwierdzenia dokonania przelewu elektronicznego w danym banku.

Kto zostanie zakwalifikowany do drugiej części egzaminu?

Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej egzaminu jest prawidłowa odpowiedź na co najmniej 60 pytań testowych.

Ile wynosi opłata za ponowny egzamin?

W razie negatywnego wyniku egzaminu minister określa termin, po upływie którego osoba ubiegająca się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej może ponownie przystąpić do części pisemnej egzaminu albo części praktycznej egzaminu, jeżeli część pisemna została zakończona z wynikiem pozytywnym. Termin ten nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 60 dni od dnia egzaminu zakończonego wynikiem negatywnym. Warunkiem ponownego dopuszczenia do egzaminu jest wniesienie opłaty za egzamin w pełnej wysokości, czyli 640 zł.

Czy po złożeniu wniosku można samodzielnie wybrać termin egzaminu?

Składany przez kandydata wniosek dotyczy określonego terminu egzaminu. Dopuszczanie do egzaminu następuje zgodnie z kolejnością wpływania wniosków. Wnioski nie zakwalifikowane na dany termin egzaminu z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, automatycznie są kwalifikowane na kolejny termin.

Czy znane są kolejne terminy egzaminów?

Terminy egzaminów w roku 2009 zostały określone w komunikatach opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury w zakładce „świadectwa energetyczne”.

Czy egzaminy na uprawnienia będą odbywać się poza Warszawą w innych miastach?

Obecnie nie przewiduje się organizacji egzaminów poza Warszawą.

Kiedy będzie znowelizowane Prawo budowlane w zakresie umożliwiającym osobom posiadającym tytuł zawodowy inżyniera oraz stosowne uprawnienia, sporządzanie świadectw energetycznych?

Przewiduje się, że nowelizacja ustawy Prawo budowlane wejdzie w życie w pierwszej połowie 2009 r.

Czy osoba posiadająca uprawnienia do sporządzania świadectw w innych krajach Unii Europejskiej może sporządzać świadectwa w Polsce?

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może dokonywać oceny energetycznej budynku albo lokalu mieszkalnego i sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku albo lokalu mieszkalnego po uznaniu kwalifikacji nabytych w tych państwach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz.U. nr 87, poz. 954, z późn. zm.).

Czy osoba posiadająca uprawnienia do sporządzania świadectw w Polsce może sporządzać świadectwa w innych krajach Unii Europejskiej?

Obywatel polski może dokonywać oceny energetycznej budynku albo lokalu mieszkalnego i sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku albo lokalu mieszkalnego w innych krajach państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) po uznaniu w tych państwach kwalifikacji nabytych w Polsce.

Czy świadectwo energetyczne może sporządzić uprawniona osoba np.: (projektant) będąc równocześnie projektantem tego budynku? Jakie przepisy regulują tą sprawę?

Obecnie przepisy dopuszczają taką możliwość.


NAJBLIŻSZE SZKOLENIA
W trybie weekendowym:
Świadectwa Energetyczne (Warszawa)
Audyt Termomodernizacyjny
W trybie tygodniowym:
Świadectwa Energetyczne (Warszawa)
Świadectwa Energetyczne i Audyt
Ponadto:
Repetytorium do Egzaminu
Kurs dla Inżynierów z uprawnieniami
Rekrutacja studia podyplomowe:
Audyt Energetyczny i Certyfikacja

Historia certyfikacji energetycznej

26 stycznia 2009 · Terminy egzaminów są już znane!
Na stronie Ministerstwa Infrastruktury pojawił się komunikat o egzaminach dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych.

7 listopada 2008 · Rozporządzenie o metodologii obliczeń podpisane!
Minister Infrastruktury podpisał 3 rozporządzenia niezbędne do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

24 października 2008 · Ruszają zapisy na kursy do uprawnień
Miło nam ogłosić, że rozpoczęła się rekrutacja na kurs dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania certyfikatów energetycznych.

15 października 2008 · Protest PIIB
Prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kaczmarek apeluje w liście do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o zmianę w przepisach dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej.

18 września 2007 · Prawo budowlane określa kto sporządzi świadectwo
Sejm uchwala nowelizację Ustawy Prawo budowlane, mowa w niej o tym kto i od kiedy będzie mógł wydać świadectwo energetyczne.

16 grudnia 2002 · Unia wprowadza świadectwa energetyczne
Unia Europejska wprowadza Dyrektywę 2002/91/EC nakładającą na Polskę obowiązek wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej.