Od 1 stycznia 2009 certyfikaty energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich nieruchomości. My wykonamy je dla Ciebie. Zapraszamy również na kursy i szkolenia.
ZAMÓW ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

Masz pytania?
Napisz do nas:
marcinoselka@gmail.com
lub zadzwoń:
+48 506 929 868


Kto może sporządzać świadectwa energetyczne?

Jak zdobyć uprawnienia? Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która:

1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2. ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej:
- studia magisterskie,
lub
- studia inżynierskie na kierunkach:
architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych,

ponadto
- jeżeli chcesz mieć pewność czy po Twoim kierunku można ubiegać się o uprawnienia zadzwoń i zapytaj w Ministerstwie Infrastruktury: tel. 022 661 83 24.

3. nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;

4. posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Ponadto art. 5 ust. 11 ustawy mówi, że za równorzędne z odbyciem szkolenia oraz złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego, uznaje się ukończenie nie mniej niż rocznych studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.

Zatem istnieją trzy drogi do uzyskania uprawnień do sporządzania certyfikatów energetycznych. Pierwsza z nich to ukończenie przynajmniej rocznych studiów podyplomowych w zakresie oceny energetycznej budynków. Druga to ukończenie kursu i złożenie przed Ministrem Infrastruktury egzaminu z wynikiem pozytywnym. Świadectwa energetyczne będą również mogły sporządzać osoby posiadające uprawnienia do projektowania.

Należy pamiętać o podstawowym warunku. Osoba starająca się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej musi mieć ukończone studia magisterskie (o dowolnym kierunku) lub studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych.

Informacje o szkoleniach >>
Informacje o egzaminach państwowych >>


R E K L A M A


R E K L A M A

Historia certyfikacji energetycznej

26 stycznia 2009 · Terminy egzaminów są już znane!
Na stronie Ministerstwa Infrastruktury pojawił się komunikat o egzaminach dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych.

7 listopada 2008 · Rozporządzenie o metodologii obliczeń podpisane!
Minister Infrastruktury podpisał 3 rozporządzenia niezbędne do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

24 października 2008 · Ruszają zapisy na kursy do uprawnień
Miło nam ogłosić, że rozpoczęła się rekrutacja na kurs dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania certyfikatów energetycznych.

15 października 2008 · Protest PIIB
Prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kaczmarek apeluje w liście do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o zmianę w przepisach dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej.

18 września 2007 · Prawo budowlane określa kto sporządzi świadectwo
Sejm uchwala nowelizację Ustawy Prawo budowlane, mowa w niej o tym kto i od kiedy będzie mógł wydać świadectwo energetyczne.

16 grudnia 2002 · Unia wprowadza świadectwa energetyczne
Unia Europejska wprowadza Dyrektywę 2002/91/EC nakładającą na Polskę obowiązek wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej.