Od 1 stycznia 2009 certyfikaty energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich nieruchomości. My wykonamy je dla Ciebie. Zapraszamy również na kursy i szkolenia.
ZAMÓW ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

Masz pytania?
Napisz do nas:
marcinoselka@gmail.com
lub zadzwoń:
+48 506 929 868

"Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami"

Książka powstała głównie z myślą o:
- studentach politechnik,
- inżynierach i architektach,
- osobach zawodowo wykonujących świadectwa charakterystyki energetycznej
Treść pracy odzwierciedla aktualny (tj. na wrzesień 2009 r.) stan przepisów prawnych i normalizacyjnych w zakresie omawianej tematyki.

- NOWE WYDANIE Z PŁYTĄ!

Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami W księdze przedstawiono tło związane z aktualnymi warunkami zużycia nieodnawialnych nośników energii oraz konieczności racjonalizacji ich wykorzystania. Omówiono podstawowe elementy polityki Unii Europejskiej obejmujące ochronę środowiska i oszczędność energii, w tym Traktat Wspólnoty Europejskiej i dyrektywę 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz sposób wdrożenia prawa unijnego na gruncie krajowym. Przedstawiono podstawy fizyczne wymiany ciepła i powietrza w budynkach. Omówiono najważniejsze, z uwagi na certyfikację, normy ochrony cieplnej budynków, podając algorytmy i przykłady obliczeń charakterystyk cieplnych obudowy jako granicy bilansowania budynku. Ponadto omówiono dane pogodowe, stosowane do obliczeń charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z polskimi przepisami budowlanymi. Podręcznik przedstawia metodologię obliczania charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych nie wyposażonych w instalację chłodu oraz budynków mieszkalnych z systemem mechanicznej obróbki powietrza, wprowadzając niezbędne zapisy zgodne z normą PN-EN ISO 13790:2008, umożliwiające przeprowadzenie oceny energetycznej obiektu. Książka zawiera również dwa przykłady obliczeniowe wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych zgodnie z metodą bilansów miesięcznych i metodą uproszczoną. Przedstawiono również przykład wypełnionego świadectwa charakterystyki energetycznej jednego z ocenianych budynków. Przedstawioną Czytelnikowi pozycję zamyka zestawienie parametrów fizycznych podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych wykonane na podstawie obowiązujących normatywów i literatury fachowej.

- NOWE WYDANIE Z PŁYTĄ!

Zawartość podręcznika - Spis treści

Spis ważniejszych oznaczeń ....................................................................................... 7
Przedmowa ......................................................................................................... 13
1. Wprowadzenie .................................................................................................. 15
2. Dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i jej implementacja na gruncie krajowym .................................................................................................. 17
2.1. Dyrektywa EPBD w polskich przepisach prawnych ...................................................... 18
2.2. Osoby uprawnione do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej ................... 20
2.3. Wymagania charakterystyki energetycznej .............................................................. 20
2.4. Normatywne warunki użytkowania ........................................................................ 26
2.5. Kontrola systemów technicznych .......................................................................... 27
3. Wymiana ciepła i powietrza w budynkach ................................................................... 29
3.1. Wymiana ciepła ............................................................................................... 29
3.2. Wymiana powietrza w budynkach ......................................................................... 33
3.2.1. Próba szczelności powietrznej budynku ................................................................ 36
4. Charakterystyka energetyczna budynków – przegląd Polskich Norm ................................... 39
4.1. Norma PN-EN ISO 6946 ..................................................................................... 39
4.1.1. Przykłady do normy PN-EN ISO 6946 ................................................................... 53
4.2. Norma PN-EN ISO 14683 .................................................................................... 63
4.2.1. Przykłady do normy PN-EN ISO 14683 ................................................................. 73
4.3. Norma PN-EN ISO 10077-1 ................................................................................. 77
4.3.1. Przykłady do normy PN-EN ISO 10077-1 ............................................................... 81
4.4. Norma PN-EN ISO 13370 .................................................................................... 83
4.4.1. Przykłady do normy PN-EN ISO 13370 ................................................................. 90
4.5. Norma PN-EN 12831 ......................................................................................... 93
4.5.1. Przykłady do normy PN-EN 12831 ...................................................................... 96
4.6. Norma PN-EN ISO 13789 .................................................................................... 97
4.7. Norma PN-EN ISO 13790 ................................................................................... 98
5. Dane pogodowe ............................................................................................... 109
5.1. Dane pogodowe do obliczeń charakterystyki energetycznej ......................................... 110
6. Metodologia wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub samodzielnej części techniczno-użytkowej .................................................................... 119
6.1. Świadectwo charakterystyki energetycznej ............................................................ 120
6.2. Charakterystyka energetyczna budynku, samodzielnej części techniczno-użytkowej lub lokalu nie wyposażonych w instalację chłodzenia ....................................................................... 122
6.3. Budynki mieszkalne – metoda uproszczona obliczania zapotrzebowania na energię pierwotną ...................................................................................................................... 151
6.4. Budynki i lokale wyposażone w system chłodzenia .................................................... 156
7. Przykłady obliczeń ............................................................................................ 169
7.1. Budynek mieszkalny jednorodzinny ...................................................................... 169
7.1.1. Skrócony opis techniczny budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej ...................................................................................................................... 169
7.1.2. Obliczenia charakterystyki energetycznej budynku ................................................. 172
7.2. Budynek mieszkalny – obliczenia według metody uproszczonej ...................................... 199
7.2.1. Sprawdzenie spełnienia wymagań metody uproszczonej ........................................... 200
7.2.2. Obliczenia charakterystyki energetycznej budynku metodą uproszczoną ........................ 200
Załącznik A: Parametry fizyczne podstawowych materiałów / wyrobów budowlanych ................. 207
Bibliografia ......................................................................................................... 229

- NOWE WYDANIE Z PŁYTĄ!


NAJBLIŻSZE SZKOLENIA
W trybie weekendowym:
Świadectwa Energetyczne (Warszawa)
Audyt Termomodernizacyjny
W trybie tygodniowym:
Świadectwa Energetyczne (Warszawa)
Świadectwa Energetyczne i Audyt
Ponadto:
Repetytorium do Egzaminu
Kurs dla Inżynierów z uprawnieniami
Rekrutacja studia podyplomowe:
Audyt Energetyczny i Certyfikacja

Historia certyfikacji energetycznej

26 stycznia 2009 · Terminy egzaminów są już znane!
Na stronie Ministerstwa Infrastruktury pojawił się komunikat o egzaminach dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych.

7 listopada 2008 · Rozporządzenie o metodologii obliczeń podpisane!
Minister Infrastruktury podpisał 3 rozporządzenia niezbędne do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

24 października 2008 · Ruszają zapisy na kursy do uprawnień
Miło nam ogłosić, że rozpoczęła się rekrutacja na kurs dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania certyfikatów energetycznych.

15 października 2008 · Protest PIIB
Prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kaczmarek apeluje w liście do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o zmianę w przepisach dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej.

18 września 2007 · Prawo budowlane określa kto sporządzi świadectwo
Sejm uchwala nowelizację Ustawy Prawo budowlane, mowa w niej o tym kto i od kiedy będzie mógł wydać świadectwo energetyczne.

16 grudnia 2002 · Unia wprowadza świadectwa energetyczne
Unia Europejska wprowadza Dyrektywę 2002/91/EC nakładającą na Polskę obowiązek wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej.