Od 1 stycznia 2009 certyfikaty energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich nieruchomości. My wykonamy je dla Ciebie. Zapraszamy również na kursy i szkolenia.
ZAMÓW ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

Masz pytania?
Napisz do nas:
marcinoselka@gmail.com
lub zadzwoń:
+48 506 929 868

"Świadectwa charakterystyki energetycznej - Praktyczny poradnik"

Podręcznik "Świadectwa Charakterystyki Energetycznej – PRAKTYCZNY PORADNIK" został pomyślany jako kompendium wiedzy praktycznej związanej z problematyką charakterystyki energetycznej budynków. Jest on przeznaczony dla osób, które na co dzień sporządzają lub, które chcą sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej.

Świadectwa charakterystyki energetycznej - praktyczny Poradnik Książka w prosty i przyjazny sposób przedstawia teorię związaną z tym tematem, metodologię obliczeń opisaną w obowiązujących przepisach prawnych i normach oraz inne powiązane zagadnienia. Część teoretyczna powstała pod redakcją prof. Dariusza Gawina oraz prof. Henryka Sabiniaka – uznanych autorytetów naukowych w tej dziedzinie wiedzy, część praktyczna powstała w firmie ArCADiasoft Chudzik sp.j. z wykorzystaniem programu ArCADia-TERMO, każde omawiane zagadnienie jest bogato zilustrowane przykładami „wziętymi z życia”, takimi które występują w codziennej praktyce projektowej. Książka nie próbuje polemizować z przedstawioną w rozporządzeniach metodologią lecz przedstawia jasne praktyczne rozwiązania. Całość poradnika zamykają przykładowe świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalno – usługowego, hotelu i magazynu.Zawartość podręcznika - Spis treści

Spis oznaczeń 10

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1. Dyrektywa EPBD w polskich przepisach prawnych

2. Wymiana ciepła budynku ze środowiskiem zewnętrznym 23
2.1. Podstawowe charakterystyki budynku używane w obliczeniach ŚCHE 24
2.2. Wymiana ciepła przez przegrody budowlane 26
2.2.1 Norma PN-EN ISO 6946 28
2.3. Mostki cieplne 40
2.3.1. Norma PN-EN ISO 14683 40
2.3.2. Norma PN-EN 12831 44
2.4. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegród przezroczystych 46
2.4.1. Norma PN-EN ISO 10077-1 47
2.5. Obliczenia wymiany ciepła przez grunt 51
2.5.1. Norma PN-EN ISO 13370 51
2.5.2. Norma PN-EN 12831 58
2.5.3. Rozporządzenie ŚCHE 61
2.6. Obliczenia współczynnika strat ciepła 64
2.6.1. Norma PN-EN ISO 13789 64
2.6.2. Rozporządzenie ŚCHE 65
2.7. Współczynnik redukcji obliczeniowej różnicy temperatury 72
2.7.1. Norma PN-EN ISO 13789 72
2.7.2. Norma PN-EN 12831 72
2.7.3. Rozporządzenie ŚCHE 77
2.8. Obliczenia zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia 78
2.8.1. Norma PN-EN ISO 13790 78
2.8.2. Rozporządzenie ŚCHE 84
2.9. Dane klimatyczne 98
2.9.1. Norma PN-EN 12831 99

3. Energia cieplna 103
3.1 Źródła ciepła i przygotowanie ciepłej wody użytkowej 104
3.1.1 Rodzaje systemów ogrzewczych 104
3.1.2 Węzły cieplne pośrednie 108
3.1.3 Kotły 115
3.1.4 Kotły na paliwa stałe 122
3.1.5 Instalacje solarne 125
3.1.6 Instalacje ciepłej wody użytkowej 130
3.2 Instalacje centralnego ogrzewania 138
3.2.1 Zadania instalacji centralnego ogrzewania 138
3.2.2 Klasyfikacja instalacji centralnego ogrzewania 138
3.2.3 Charakterystyka instalacji centralnego ogrzewania istniejących i podlegających modernizacji 142
3.2.4 Sposoby układania rurociągów grzewczych w budynkach 143
3.2.5 Elementy instalacji centralnego ogrzewania 145
3.2.6 Zawory termostatyczne grzejnikowe 146
3.2.7 Grzejniki 147
3.2.8 Oznaczenia instalacji centralnego ogrzewania w projektach technicznych 154
3.2.9 Ogrzewanie podłogowe 156
3.2.10 Ogrzewanie powietrzne 158
3.2.11 Izolacja cieplna 160
3.2.12 Regulacja instalacji c.o. 161

4. Wstęp do wentylacji 165
4.1. Właściwości fizyczne powietrza 166
4.1.1. Parametry powietrza wewnętrznego 166
4.1.2. Parametry powietrza zewnętrznego 169
4.2. Rodzaje wentylacji 170
4.2.1. Wentylacja naturalna 170
4.2.2. Wentylacja mechaniczna 171
4.3. Czynniki wywołujące zmiany stanu powietrza wewnętrznego 174
4.3.1. Zyski ciepła 174
4.3.2. Zewnętrzne zyski ciepła 178
4.3.3. Zyski wilgoci 180
4.3.4. Zanieczyszczenia gazowe 182
4.4. Obliczeniowe i wymagane ilości powietrza wentylacyjnego 183
4.4.1. Obliczanie strumieni powietrza wentylacyjnego 183
4.4.2. Wymagane ustawowo ilości powietrza wentylacyjnego 184
4.4.3. Wymagane ilości powietrza wentylacyjnego w wybranych budynkach i pomieszczeniach 185
4.5. Krotność wymian 190
4.6. Szczelność budynków 192
4.7. Metody i urządzenia do odzysku ciepła 193
4.7.1. Gruntowe wymienniki ciepła 196

5. Wstęp do klimatyzacji 201
5.1. Pompy ciepła 206
5.2. Wykaz polskich norm dotyczących wentylacji i klimatyzacji 209
6. Systemy oświetlenia wbudowanego 213

6.1. Podstawowe pojęcia z techniki świetlnej 215
6.2. Normy z zakresu oświetlenia dotyczące ŚCHE 218
6.3. Norma PN-EN 12464-1 219
6.3.1. Ocena poziomu natężenia oświetlenia 221
6.3.2. Ocena olśnienia 225
6.3.3. Ocena barwy światła 226
6.3.4. Ocena wskaźnika oddawania barw 227
6.3.5. Ocena współczynnika utrzymania 227
6.3.6. Względy energetyczne 229
6.4. Norma PN-EN 15193 230
6.5. Oświetlenie wbudowane 231
6.6. Moc zainstalowana oświetlenia wbudowanego 232

7. Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej 237
7.1. Świadectwo charakterystyki energetycznej 239
7.2. Charakterystyka energetyczna budynku, samodzielnej części techniczno-użytkowej lub lokalu niewyposażonych w instalację chłodzenia 240
7.3. Budynki mieszkalne – metoda uproszczona obliczania zapotrzebowania na energię pierwotną 242
7.4. Budynki i lokale wyposażone w system chłodzenia 244
7.5. Referencyjny wskaźnik EP 249
7.6. Obliczanie zapotrzebowania energii na oświetlenie 254
7.6.1.Obliczanie energii użytkowej oświetlenia wbudowanego 255
7.6.2. Obliczanie energii końcowej oświetlenia wbudowanego 258
7.6.3. Obliczanie energii pierwotnej oświetlenia wbudowanego 259
7.7. Referencyjny wskaźnik EPL na oświetlenie 260

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

8. Wstęp do świadectw wykonanych programem ArCADia-TERMO 265
8.1. Poszczególne kroki postępowania przy wykonywaniu Świadectwa Energetycznego 267

9. Budynek mieszkalny z częścią usługową – Obliczenia 269
9.1. Projekt budynku 270
ETAP 1. Wybór obliczeń 274
ETAP 2. Dane adresowe 276
ETAP 3. Dane o budynku 276
ETAP 4. Definicje przegród 279
ETAP 5. Struktura budynku 284
ETAP 6. Strefy cieplne 302
ETAP 7. Strefy chłodu 322
ETAP 8. Ogrzewanie i wentylacja 327
ETAP 9. Ciepła woda użytkowa 335
ETAP 10. Chłodzenie 340
ETAP 11. Oświetlenie 342
ETAP 12. Obliczenia Cieplne 344
ETAP 13. Obliczenia Chłodu 344
ETAP 14. Certyfikat 345
RAPORTY i WYDRUK 347

10. Hala Magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym – Obliczenia 349
10.1. Projekt budynku 350
ETAP 1. Wybór obliczeń 353
ETAP 2. Dane projektu 353
ETAP 3. Dane o budynku 353
ETAP 4. Definicje przegród 354
ETAP 5. Strefy cieplne 356
ETAP 6. Ogrzewanie i wentylacja 364
ETAP 7. Ciepła woda użytkowa 371
ETAP 8. Oświetlenie 374
ETAP 9. Obliczenia Cieplne 378
ETAP 10. Certyfikat 378
RAPORTY i WYDRUK 380

11. Hotel – Obliczenia 383
11.1. Projekt budynku 384
ETAP 1. Wybór obliczeń 387
ETAP 2. Dane projektu 387
ETAP 3. Dane o budynku 387
ETAP 4. Definicje przegród 388
ETAP 5. Strefy cieplne 390
ETAP 6. Ogrzewanie i wentylacja 409
ETAP 7. Ciepła woda użytkowa 423
ETAP 8. Oświetlenie 428
ETAP 9. Obliczenia Cieplne 431
ETAP 10. Certyfikat 431

RAPORTY i WYDRUK 434
NAJBLIŻSZE SZKOLENIA
W trybie weekendowym:
Świadectwa Energetyczne (Warszawa)
Audyt Termomodernizacyjny
W trybie tygodniowym:
Świadectwa Energetyczne (Warszawa)
Świadectwa Energetyczne i Audyt
Ponadto:
Repetytorium do Egzaminu
Kurs dla Inżynierów z uprawnieniami
Rekrutacja studia podyplomowe:
Audyt Energetyczny i Certyfikacja

Historia certyfikacji energetycznej

26 stycznia 2009 · Terminy egzaminów są już znane!
Na stronie Ministerstwa Infrastruktury pojawił się komunikat o egzaminach dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych.

7 listopada 2008 · Rozporządzenie o metodologii obliczeń podpisane!
Minister Infrastruktury podpisał 3 rozporządzenia niezbędne do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

24 października 2008 · Ruszają zapisy na kursy do uprawnień
Miło nam ogłosić, że rozpoczęła się rekrutacja na kurs dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania certyfikatów energetycznych.

15 października 2008 · Protest PIIB
Prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kaczmarek apeluje w liście do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o zmianę w przepisach dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej.

18 września 2007 · Prawo budowlane określa kto sporządzi świadectwo
Sejm uchwala nowelizację Ustawy Prawo budowlane, mowa w niej o tym kto i od kiedy będzie mógł wydać świadectwo energetyczne.

16 grudnia 2002 · Unia wprowadza świadectwa energetyczne
Unia Europejska wprowadza Dyrektywę 2002/91/EC nakładającą na Polskę obowiązek wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej.