Od 1 stycznia 2009 certyfikaty energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich nieruchomości. My wykonamy je dla Ciebie. Zapraszamy również na kursy i szkolenia.
ZAMÓW ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

Masz pytania?
Napisz do nas:
marcinoselka@gmail.com
lub zadzwoń:
+48 506 929 868

Audytor OZC 4.7 Pro - PROMOCYJNA CENA! 1100 PLN 490 PLN !!!

Audytor OZC 4.7 Pro - Program do sporządzania świadectw energetycznych Program Audytor OZC w wersji 4.7 Pro służy do obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń, określania sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzania budynków oraz wykonywania Świadectw Energetycznych budynków i ich poszczególnych części.Obliczenia przeprowadzane są zgodnie z następującymi przepisami:

 • PN-EN ISO 6946 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania",
 • PN-EN ISO 13370 "Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania" (Nowa norma!!!),
 • PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne" (Nowa norma!!!),
 • PN-EN 12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego" (Nowa norma!!!),
 • PN-94/B-03406 "Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3",
 • PN-B-02025 "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego"
 • PN-82/B-02403 "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne",
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.
Świadectwo Energetyczne

Rys. 1. Świadectwo Energetyczne

Główne zalety programu Audytor OZC 4.7 Pro:

 • Obliczenia do Projektu centralnego ogrzewania, Audytu Energetycznego i Świadectwa Energetycznego w jednym programie.
 • Możliwość wyznaczania świadectw dla całego budynku, stref budynku, mieszkań/lokali.
 • Dopracowana metodyka obliczeń uwzględniająca niezbędne korekty błędów występujących w normach i rozporządzeniach - program stworzony przez firmę od lat zajmującą się tworzeniem oprogramowania z branży sanitarnej i audytingu energetycznego.
 • Wygodne wprowadzanie danych (wysoka wydajność - system dziedziczenia danych).
 • Możliwość importu danych z wcześniejszych wersji programu i wykorzystania ich przy sporządzaniu Świadectw Energetycznych.
 • Możliwość szybkiego wykonywania obliczeń wyłącznie na potrzeby Świadectw energetycznych.
 • Możliwość wykonywania obliczeń dla dużych obiektów składających się tysięcy pomieszczeń.
 • Przejrzystość wyników i możliwość ich szczegółowej analizy.
 • Powszechnie znane środowisko pracy - programy Audytor OZC w kolejnych wersjach funkcjonują na rynku od kilkunastu lat i są wykorzystywane przez tysiące projektantów.
 • Liczne cykle szkoleniowe organizowane przez firmy współpracujące z naszą firmą (brało w nich udział kilkadziesiąt tysięcy uczestników).
Rys. 2. Dane ogólne

Rys. 2. Dane ogólne

 Rys. 3. Katalog Dane - Pomieszczenia z listą wprowadzonych pomieszczeń

Rys. 3. Katalog Dane - Pomieszczenia z listą wprowadzonych pomieszczeń

 Rys. 4. Przenoszenie pomieszczeń w strukturze budynku

Rys. 4. Przenoszenie pomieszczeń w strukturze budynku

Wersja demonstracyjna Wersja demonstracyjna programu Audytor OZC 4.7 Pro ma następujące ograniczenia w stosunku do wersji pełnej:

 • ograniczony Katalog grzejników,
 • możliwość definiowania maksymalnie 25 przegród wielowarstwowych w Katalogu przegród budowlanych oraz jedynie 15 przegród standartowych,
 • program umożliwia wprowadzenie co najwyżej 55 pomieszczeń w strukturze budynku,
 • brak możliwości drukowania wyników obliczeń i świadectw, generowania świadectw do pdf'ów, eksportu tabel do excela oraz kopiowania wyników do schowka systemu,
 • zablokowana możliwość wczytywania plików z danymi z pełnych bądź firmowych wersji programów OZC (zablokowany format pliku danych)
 • brak możliwości importu danych ze starszych projektów wykonanych w programach OZC,
 • wyłączona możliwość dodawania nowych materiałów budowlanych,
 • nie ma możliwości wczytania plików z wynikami obliczeń do programów C.O.

Zapraszamy do ściągnięcia i wypróbowania wersji demonstracyjnej programu.

Audytor OZC 4.7 Pro demo Wersja demonstracyjna programu Audytor OZC wersja 4.7 Pro. Instalacja w postaci pliku setupozc.exe. Po pobraniu pliku należy go uruchomić aby zainstalować aplikację.


NAJBLIŻSZE SZKOLENIA
W trybie weekendowym:
Świadectwa Energetyczne (Warszawa)
Audyt Termomodernizacyjny
W trybie tygodniowym:
Świadectwa Energetyczne (Warszawa)
Świadectwa Energetyczne i Audyt
Ponadto:
Repetytorium do Egzaminu
Kurs dla Inżynierów z uprawnieniami
Rekrutacja studia podyplomowe:
Audyt Energetyczny i Certyfikacja

Historia certyfikacji energetycznej

26 stycznia 2009 · Terminy egzaminów są już znane!
Na stronie Ministerstwa Infrastruktury pojawił się komunikat o egzaminach dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych.

7 listopada 2008 · Rozporządzenie o metodologii obliczeń podpisane!
Minister Infrastruktury podpisał 3 rozporządzenia niezbędne do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

24 października 2008 · Ruszają zapisy na kursy do uprawnień
Miło nam ogłosić, że rozpoczęła się rekrutacja na kurs dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania certyfikatów energetycznych.

15 października 2008 · Protest PIIB
Prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kaczmarek apeluje w liście do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o zmianę w przepisach dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej.

18 września 2007 · Prawo budowlane określa kto sporządzi świadectwo
Sejm uchwala nowelizację Ustawy Prawo budowlane, mowa w niej o tym kto i od kiedy będzie mógł wydać świadectwo energetyczne.

16 grudnia 2002 · Unia wprowadza świadectwa energetyczne
Unia Europejska wprowadza Dyrektywę 2002/91/EC nakładającą na Polskę obowiązek wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej.