Od 1 stycznia 2009 certyfikaty energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich nieruchomości. My wykonamy je dla Ciebie. Zapraszamy również na kursy i szkolenia.
ZAMÓW ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

Masz pytania?
Napisz do nas:
marcinoselka@gmail.com
lub zadzwoń:
+48 506 929 868


Rekrutacja na studia podyplomowe dla osób chętnych do zdobycia uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznejSTUDIA PODYPLOMOWE


Rekrutacja otwarta! Zapraszamy!

Szanowni Państwo! Zapraszamy na studia podyplomowe "Charakterystyka Energetyczna Budynków i Lokali oraz Termomodernizacja". Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia wpis na listę osób uprawnionych do sporządzania świadectw energetycznych prowadzoną przez Ministerstwo Infrastruktury bez egzaminu państwowego!!! Oferta jest skierowana do osób posiadających zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu).

Informacje ogólne:

Świadectwa energetyczne studia podyplomoweStudia podyplomowe skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie dowolnego kierunku i przygotowują do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków w oparciu o ustawę Prawo Budowlane z dnia 19.09.2007 Art 5. Od 1 stycznia 2009 r. w ramach dostosowywania Polskiego prawa do przepisów unijnych wprowadzony zostanie system tzw. świadectw energetycznych. Świadectwo charakterystyki energetycznej to wydany przez upoważnionego specjalistę - Audytora - dokument, który określa wielkość zapotrzebowania energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji. Audytorzy określają klasę energetyczną budynku i przygotowują propozycje poprawy aktualnego stanu w sposób najbardziej efektywny ekonomicznie. Wprowadzenie oceny energetycznej umożliwia dokonywanie w pełni uczciwych transakcji sprzedaży i wynajmu. Świadectwo ułatwia właścicielowi wiarygodne przedstawienie walorów budynku lub lokalu oferowanego do sprzedaży lub wynajmu,a jednocześnie dla nabywcy lub najemcy stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi nie ujawnionymi wadami kupowanego czy wynajmowanego budynku lub lokalu.

Planowane terminy rozpoczęcia studiów:

- Warszawa: luty 2011,
- Lublin: luty 2011,
- Szczecin: luty 2011.

Program studiów:

Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się w zjazdach sobotnio-niedzielnych raz w miesiącu.
Lista wykładanych przedmiotów:
- Podstawy budownictwa
- Ochrona cieplna budynków i wybrane zagadnienia fizyki budowli
- Metody obliczeniowe (numeryczne)
- Podstawy prawne charakterystyki, audytu i termomodernizacji budynków
- Ogrzewnictwo – systemy ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową
- Wentylacja i klimatyzacja
- Instalacja oświetleniowa w budynku
- Termomodernizacja budynków – materiały i technologie
- Metody pomiarów i badań wielkości energetycznych, termowizja
- Metodyka obliczeń energetycznych
- Metodyka opracowania świadectw charakterystyki energetycznej
- Ocena stanu ochrony cieplnej budynku
- Seminarium dyplomowe
- Praca dyplomowa (przygotowanie i opracowanie)

Zasady naboru:

Kandydaci muszą posiadać ukończone studia wyższe magisterskie (dowolny kierunek) lub wyższe studia inżynierskie na kierunku budownictwo, architektura, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne. Kandydaci muszą mieć ukończone szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych oraz posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres: marcinoselka@gmail.com
W mailu należy przesłać:
- podanie - pobierz
- kwestionariusz osobowy - pobierz
- deklaracja - pobierz
- skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
- skan zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu)
- skan dowodu osobistego
- 2 fotografie
- dowód wniesienia opłaty wpisowego w kwocie 250 zł na konto 81 1020 11270000 1602 0008 3709

Miejsce prowadzenia zajęć:

Zajęcia poprowadzone zostaną w ośrodku wskazanym przez organizatora. Miejsce prowadzenia zajęć zostanie wyznaczone na podstawie liczby zebranych uczestników.

Opłaty:

Opłata za studia podyplomowe wynosi 3900 PLN 2730 PLN (cena uwzględniająca 30% rabat dla osób z ukończonym kursem). Na powyższą kwotę składa się: opłata administracyjna - 250 PLN, czesne - 2330 PLN i egzamin - 150 PLN. Opłaty za czesne i egzamin mogą być rozłożone na 4 raty. Studia te będą realizowane w wymiarze ok. 150 godzin z uznaniem kursu zrealizowanego w wymiarze 56 godzin.

Uzyskane kwalifikacje


Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych uprawniające do samodzielnego sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, wymaganych przy budowie, sprzedaży i wynajmie budynków i mieszkań od 1 stycznia 2009 r. Program studiów został zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Infrastruktury.

Studia podyplomowe organizowane są przez Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku i skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie lub studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka, lub pokrewnych i chcą uzyskać uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz dla osób posiadających uprawnienia budowlane a chciałyby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Studia są kontynuacją kursu kwalifikacyjnego na uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i data ich rozpoczecia liczona jest od dnia rozpoczęcia kursu.

tel. +48 506 929 868
tel. +48 506 929 868

email: marcinoselka@gmail.comNAJBLIŻSZE SZKOLENIA
W trybie weekendowym:
Świadectwa Energetyczne (Warszawa)
Audyt Termomodernizacyjny
W trybie tygodniowym:
Świadectwa Energetyczne (Warszawa)
Świadectwa Energetyczne i Audyt
Ponadto:
Repetytorium do Egzaminu
Kurs dla Inżynierów z uprawnieniami
Rekrutacja studia podyplomowe:
Audyt Energetyczny i Certyfikacja

Historia certyfikacji energetycznej

26 stycznia 2009 · Terminy egzaminów są już znane!
Na stronie Ministerstwa Infrastruktury pojawił się komunikat o egzaminach dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych.

7 listopada 2008 · Rozporządzenie o metodologii obliczeń podpisane!
Minister Infrastruktury podpisał 3 rozporządzenia niezbędne do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

24 października 2008 · Ruszają zapisy na kursy do uprawnień
Miło nam ogłosić, że rozpoczęła się rekrutacja na kurs dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania certyfikatów energetycznych.

15 października 2008 · Protest PIIB
Prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kaczmarek apeluje w liście do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o zmianę w przepisach dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej.

18 września 2007 · Prawo budowlane określa kto sporządzi świadectwo
Sejm uchwala nowelizację Ustawy Prawo budowlane, mowa w niej o tym kto i od kiedy będzie mógł wydać świadectwo energetyczne.

16 grudnia 2002 · Unia wprowadza świadectwa energetyczne
Unia Europejska wprowadza Dyrektywę 2002/91/EC nakładającą na Polskę obowiązek wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej.