Od 1 stycznia 2009 certyfikaty energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich nieruchomości. My wykonamy je dla Ciebie. Zapraszamy również na kursy i szkolenia.
ZAMÓW ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

Masz pytania?
Napisz do nas:
marcinoselka@gmail.com
lub zadzwoń:
+48 506 929 868


Zapisy ma kurs dla osób chętnych do zdobycia uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznejKURS CERTYFIKACJI DLA INŻYNIERÓW Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANYMI


ImageZapraszamy inżynierów posiadających uprawnienia budowlane (wykonawcze oraz projektowe) do zdobycia umiejętności sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.
WARSZAWA - KURS U14

Szkolenie jest adresowane do firm oraz grup zorganizowanych (min. 15 osób).

Terminy zajęć ustalane są indywidualnie.

Zapytania należy kierować na adres marcinoselka@gmail.com

Dlaczego z nami?

- szkolenie trwa 33 godziny,
- doświadczona kadra dydaktyczna profesorów i doktorów Politechnik polskich

Air Project jest Instytucją Szkoleniową posiadającą wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Szkolenie spełnia wymogi stałego doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.


Kursy adresowane są do osób z wykształceniem
magisterskim
oraz
inżynierów po kierunkach:
architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych

Koszt kursu: 890 zł

Cena zawiera:

- udział w szkoleniu - 33 godziny

- egzamin wewnętrzny dla chętnych sprawdzenia wiedzy

- materiały dydaktyczne w formie papierowej i na płycie CD

- program komputerowy do wykonywania świadectw

- serwis kawowy


Zajęcia odbywają się w Warszawie przy ul. Koszykowej 54 (Centrum) oraz przy ul. Bobrowieckiej 9 (Mokotów).


Numer konta:
77 1140 2004 0000 3602 5335 3759
Air Project Świadectwa Energetyczne
ul. Górczewska 228d
01-460 Warszawa
BRE Bank

W tytule przelewu należy podać symbol kursu (np. U05).Program kursu zgodny z Rozporządzeniem Ministra InfrastrukturySZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU

Program szkolenia określony jest przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Zapraszamy również do zapoznania się z regulaminem kursu.

1. Ocena stanu ochrony cieplnej budynku.
a) określanie danych do obliczenia wskaźników energetycznych: cech geometrycznych i wymiarowych oraz występujących mostków cieplnych,
b) określenie cech fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych,
c) obliczanie wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych zgodnie z PN EN ISO 6946,
d) ocena szczelności przegród,
e) określenie wielkości przepływu powietrza wentylacyjnego oraz solarnych i wewnętrznych zysków ciepła,
f) interpretacja wyników badań przenikania ciepła przez przegrody budowlane metodą termowizji i badań szczelności.

2. Metodyka obliczeń.
a) obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania według Polskich Norm,
b) obliczenie zapotrzebowania ciepła na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej,
c) obliczenie kosztów energii zużywanej na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji,
d) obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia,
e) programy komputerowe do sporządzania obliczeń.

3. Metodyka opracowania świadectw.
a) świadectwo dla budynków mieszkalnych,
b) świadectwo dla lokali mieszkalnych,
c) świadectwo dla budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych,
d) programy komputerowe do sporządzania świadectw.

4. Wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego.

5. Nauka sporządzania certyfikatu energetycznego - warsztaty komputerowe.

6. Sprawdzian umiejętności.
a) część testowa,
b) część praktyczna.


NAJBLIŻSZE SZKOLENIA
W trybie weekendowym:
Świadectwa Energetyczne (Warszawa)
Audyt Termomodernizacyjny
W trybie tygodniowym:
Świadectwa Energetyczne (Warszawa)
Świadectwa Energetyczne i Audyt
Ponadto:
Repetytorium do Egzaminu
Kurs dla Inżynierów z uprawnieniami
Rekrutacja studia podyplomowe:
Audyt Energetyczny i Certyfikacja

Historia certyfikacji energetycznej

26 stycznia 2009 · Terminy egzaminów są już znane!
Na stronie Ministerstwa Infrastruktury pojawił się komunikat o egzaminach dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych.

7 listopada 2008 · Rozporządzenie o metodologii obliczeń podpisane!
Minister Infrastruktury podpisał 3 rozporządzenia niezbędne do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

24 października 2008 · Ruszają zapisy na kursy do uprawnień
Miło nam ogłosić, że rozpoczęła się rekrutacja na kurs dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania certyfikatów energetycznych.

15 października 2008 · Protest PIIB
Prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kaczmarek apeluje w liście do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o zmianę w przepisach dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej.

18 września 2007 · Prawo budowlane określa kto sporządzi świadectwo
Sejm uchwala nowelizację Ustawy Prawo budowlane, mowa w niej o tym kto i od kiedy będzie mógł wydać świadectwo energetyczne.

16 grudnia 2002 · Unia wprowadza świadectwa energetyczne
Unia Europejska wprowadza Dyrektywę 2002/91/EC nakładającą na Polskę obowiązek wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej.