Od 1 stycznia 2009 certyfikaty energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich nieruchomości. My wykonamy je dla Ciebie. Zapraszamy również na kursy i szkolenia.
ZAMÓW ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

Masz pytania?
Napisz do nas:
marcinoselka@gmail.com
lub zadzwoń:
+48 506 929 868


Zapisy ma kurs dla osób chętnych do zdobycia uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznejŚWIADECTWA ENERGETYCZNE - KURS WEEKENDOWY


ImageMamy przyjemność poinformować, że rozpoczyna się rekrutacja na kolejną edycję szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.
WARSZAWA - KURS K29

Zajęcia w trybie weekendowym (trzy zjazdy dwudniowe).

Szkolenie jest adresowane do osób indywidualnych.

Terminy zajęć:
15-16 czerwca 2013
22-23 czerwca 2013
29-30 czerwca 2013

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia należy kierować na adres marcinoselka@gmail.com

Uwaga! Przy zgłoszeniu nie pobieramy zaliczek! Prosimy jednak, aby zgłoszenia były przemyślane i poważne. Otrzymanie zgłoszenia traktujemy jako gotowość do opłacenia kosztów szkolenia. Na podstawie liczby zgłoszeń oceniane są szanse na rozpoczęcie kursu. Rozpoczęcie szkolenia zależy tutaj w dużej mierze od odpowiedzialności uczestników wysyłających zgłoszenia.
Po otrzymaniu odpowiedniej liczby zgłoszeń prześlemy informację o terminie płatności.Dlaczego z nami?

- nasze szkolenia trwają 58 godzin,
- treść szkoleń wzbogacona jest o repetytorium przedegzaminacyjne (94% skuteczności),
- nasi wykładowcy podeszli do egzaminu ministerialnego i go zdali!

Air Project jest Instytucją Szkoleniową posiadającą wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Szkolenie spełnia wymogi stałego doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.


Kursy adresowane są do osób z wykształceniem
magisterskim
oraz
inżynierów po kierunkach:
architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych

Koszt kursu: 1190 zł + 290 zł opłata wpisowa

Cena zawiera:

- udział w szkoleniu - 58 godzin

- repetytorium przedegzaminacyjne

- egzamin wewnętrzny

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

- materiały dydaktyczne w formie papierowej i na płycie DVD

- program komputerowy do wykonywania świadectw (wersja niekomercyjna)

- serwis kawowy


Zajęcia odbywają się w Centrum Warszawy, ul. Koszykowa 54 (przy pl. Konstytucji). Lokalizacja dogodna dla podróżujących koleją (10-minutowy spacer od Dworca Centralnego). Zajęcia odbywają się w godzinach 9-16.Numer konta:
77 1140 2004 0000 3602 5335 3759
Air Project Świadectwa Energetyczne
ul. Górczewska 228d
01-460 Warszawa
BRE Bank

W tytule przelewu należy podać symbol kursu (np. K05).Program kursu zgodny z Rozporządzeniem Ministra InfrastrukturySZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU

Program szkolenia określony jest przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Zapraszamy również do zapoznania się z regulaminem kursu.

1. Podstawy prawne (wykład - 2 godz.)
a) dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków,
b) ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane,
c) przepisy dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej,
d) przepisy dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego,
e) przepisy dotyczące audytu energetycznego,
f) przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2. Ocena stanu ochrony cieplnej budynku (wykład - 4 godz.)
a) określanie danych do obliczenia wskaźników energetycznych: cech geometrycznych i wymiarowych oraz występujących mostków cieplnych,
b) określenie cech fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych,
c) obliczanie wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych zgodnie z PN EN ISO 6946,
d) ocena szczelności przegród,
e) określenie wielkości przepływu powietrza wentylacyjnego oraz solarnych i wewnętrznych zysków ciepła,
f) interpretacja wyników badań przenikania ciepła przez przegrody budowlane metodą termowizji i badań szczelności.

3. Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę (wykład - 4 godz.)
a) ocena stanu i sprawności elementów systemu grzewczego (wytwarzania, przesyłu, regulacji, wykorzystania),
b) ocena stanu i sprawności elementów systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową,
c) ocena możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii: analiza techniczno-ekonomiczna możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii, w tym odnawialnych, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz zdecentralizowany system zaopatrzenia w energię, a także skojarzonej produkcji energii i ciepła.

4. Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej (wykład - 10 godz.)
a) wentylacja grawitacyjna,
b) wentylacja hybrydowa,
c) aeracja,
d) wentylacja mechaniczna,
e) klimatyzacja: systemy powietrzne i systemy powietrzne z czynnikiem chłodniczym,
f) przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii w instalacjach klimatyzacji i wentylacji (odzysk ciepła, wymienniki gruntowe),
g) dostosowanie powietrza do potrzeb, efektywność rozdziału powietrza, automatyczna regulacja.

5. Ocena instalacji oświetleniowej w budynku (wykład - 4 godz.)
a) systemy oświetlenia dziennego,
b) możliwości sterowania systemem oświetleniowym,
c) przedsięwzięcie zmniejszające zużycie energii na oświetlenie.

6. Metodyka obliczeń (wykład, ćwiczenia - 6 godz.)
a) obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania według Polskich Norm,
b) obliczenie zapotrzebowania ciepła na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej,
c) obliczenie kosztów energii zużywanej na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji,
d) obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia,
e) programy komputerowe do sporządzania obliczeń.

7. Metodyka opracowania świadectw (wykład, ćwiczenia - 8 godz.)
a) świadectwo dla budynków mieszkalnych,
b) świadectwo dla lokali mieszkalnych,
c) świadectwo dla budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych,
d) programy komputerowe do sporządzania świadectw.

8. Wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego (ćwiczenia - 8 godz.)

9. Sprawdzian umiejętności (4 godz.)
a) część testowa,
b) część praktyczna.


NAJBLIŻSZE SZKOLENIA
W trybie weekendowym:
Świadectwa Energetyczne (Warszawa)
Audyt Termomodernizacyjny
W trybie tygodniowym:
Świadectwa Energetyczne (Warszawa)
Świadectwa Energetyczne i Audyt
Ponadto:
Repetytorium do Egzaminu
Kurs dla Inżynierów z uprawnieniami
Rekrutacja studia podyplomowe:
Audyt Energetyczny i Certyfikacja

Historia certyfikacji energetycznej

26 stycznia 2009 · Terminy egzaminów są już znane!
Na stronie Ministerstwa Infrastruktury pojawił się komunikat o egzaminach dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych.

7 listopada 2008 · Rozporządzenie o metodologii obliczeń podpisane!
Minister Infrastruktury podpisał 3 rozporządzenia niezbędne do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

24 października 2008 · Ruszają zapisy na kursy do uprawnień
Miło nam ogłosić, że rozpoczęła się rekrutacja na kurs dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania certyfikatów energetycznych.

15 października 2008 · Protest PIIB
Prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kaczmarek apeluje w liście do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o zmianę w przepisach dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej.

18 września 2007 · Prawo budowlane określa kto sporządzi świadectwo
Sejm uchwala nowelizację Ustawy Prawo budowlane, mowa w niej o tym kto i od kiedy będzie mógł wydać świadectwo energetyczne.

16 grudnia 2002 · Unia wprowadza świadectwa energetyczne
Unia Europejska wprowadza Dyrektywę 2002/91/EC nakładającą na Polskę obowiązek wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej.